X
NEW GLOBAL REPORT!
Beyond the Cookie Part 2 Identity Testing & Adoption Among Industry Players Get Access Now

Lotame’s Products and Services Privacy Policy (TH)

อัปเดตล่าสุดเพื่อแก้ไขกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของแคลิฟอร์เนียปี 2018 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มกราคม 2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และบริการนี้ (“นโยบาย” นี้) อธิบายว่า Lotame Solutions, Inc.(“Lotame”, “เรา”, “เรา” และ “ของเรา”) รวบรวม ใช้ แบ่งปัน และสำหรับบริการบางอย่าง ข้อมูลการขาย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับหรือรวบรวมในนามของลูกค้าธุรกิจและผู้ใช้หรือผู้ให้บริการข้อมูลของเรา (“คุณ” และ “ของคุณ”) เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lotame ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 ด้านล่าง (“บริการ”) “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้และรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ด้วยเนื่องจากคำดังกล่าวใช้ในกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป

นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลที่เราดำเนินการในนามของลูกค้าของเราเท่านั้น (โดยที่เราทำหน้าที่เป็น ‘ผู้ประมวลผลข้อมูล’ หรือ ‘ผู้ให้บริการ’) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของเราเอง (ตัวอย่างเช่น ในฐานะ ‘ผู้ควบคุมข้อมูล’ หรือ ‘ธุรกิจ’) ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่เรารวบรวมหรือประมวลผลจากเว็บไซต์ของบริษัทของเราเองซึ่งครอบคลุมโดยประกาศความเป็นส่วนตัวของไซต์ของเราที่มีให้ ที่นี่

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในความเป็นส่วนตัว Lotame ปฏิบัติตามทั้งหลักการกำกับดูแลตนเองของ DAA และหลักการยุโรปของ eDAA สำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ Lotame ยังเป็นสมาชิกของ NAI และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ NAI โปรดเข้าชม หน้าการเป็นสมาชิก พันธมิตร และการกำกับดูแล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Lotame ใน EDAA, DAA, NAI และองค์กรกำกับดูแลตนเองอื่น ๆ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้คุณสามารถเขียนถึงเราได้ที่ privacy@lotame.com หรือทางไปรษณีย์ไปที่: Chief Privacy Officer, Lotame Solutions, Inc., 8850 Stanford Blvd., Suite 4000, Columbia, MD, USA

Lotame ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง แต่บริการของ Lotame ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เช่น นักการตลาด เอเจนซี่โฆษณา แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการตลาด และผู้เผยแพร่โฆษณามีส่วนร่วมในการโฆษณาและการตลาดตามความสนใจ การโฆษณาตามความสนใจคือแนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหาและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้คนตามความสนใจกิจกรรมและพฤติกรรมของพวกเขา โปรดทราบว่าเมื่อให้บริการโฆษณาตามความสนใจแก่ลูกค้า Lotame จะไม่ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลโดยตรงว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) แต่เราอาจใช้ข้อมูลที่มีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง

บริการ Lotame ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลบริการบางอย่างของ Lotame รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล Lotame (“LDX”) อนุญาตให้ลูกค้าของ Lotame ใช้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงผู้ชมออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของตน ในการให้บริการเหล่านี้ Lotame จะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของแอป ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้เริ่มต้นใช้ข้อมูล และผู้ผลิต SmartTV) และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า ข้อมูลนี้เรียกว่า “ข้อมูลของบุคคลที่สาม” ลูกค้าของ Lotame ใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ พฤติกรรม และคุณลักษณะบางอย่าง (เช่น ความสนใจในการเดินทางหรือความสนใจในกีฬา) กลุ่มข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกับคุกกี้และตัวระบุโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องไปยังผู้บริโภคบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ
 • สินค้าและบริการของ SaaS Lotame เสนอบริการที่นำเสนอผ่านซอฟต์แวร์เป็นแพลตฟอร์มบริการ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล Lotame (“DMP”) ที่ Lotame มอบให้กับลูกค้า บริการเหล่านี้ช่วยลูกค้าในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจากแหล่งที่มาของตนเอง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของลูกค้าแอปพลิเคชันมือถือแคมเปญโฆษณาระบบ CRM และพันธมิตรด้านข้อมูล และการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด Lotame มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการรวบรวมและส่งออกข้อมูลนี้ของลูกค้า (เรียกว่า “ข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง”) และ Lotame ทำหน้าที่เป็น "ผู้ประมวลผลข้อมูล" หรือ "ผู้ให้บริการ" ในการประมวลผลข้อมูลนี้ในนามและตามคำสั่งของลูกค้าเหล่านั้น

บริการเทคโนโลยีการตลาด Lotame มีบริการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ลูกค้าใช้ข้อมูลเพื่อส่งมอบเนื้อหาและโฆษณาส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้ทั้งทางออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ และออฟไลน์ผ่านวิธีการตลาดแบบเดิม ๆ ตัวอย่างเช่น Lotame ช่วยให้ลูกค้าระบุความสัมพันธ์ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับประโยชน์จากการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายในอุปกรณ์ต่าง ๆ

Lotame รวบรวมและรับข้อมูลในนามของลูกค้าเรียกว่าข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง และรับข้อมูลจากบุคคลที่สามเรียกว่าข้อมูลของบุคคลที่สาม เพื่อใช้ในการบริการของ Lotame

Lotame รวบรวมข้อมูลบุคคลที่หนึ่งและข้อมูลของบุคคลที่สามด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมาย รวมถึงคุกกี้ แท็กพิกเซล SDK (ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์) การถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัย และการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปแท็กพิกเซลของ Lotame จะปรากฏเป็น "แท็กของบุคคลที่สาม" วิธีการเหล่านี้ทำให้ Lotame สามารถรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ Lotame ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Lotame

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกรวบรวมและใช้โดย Lotame เพื่อให้บริการ:

ข้อมูลประชากร เช่น:

 • อายุ
 • เพศ
 • ช่วงรายได้

ข้อมูลพฤติกรรมออนไลน์

Lotame รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ของคุณเพื่อกำหนดประเภทของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจและวิธีที่คุณโต้ตอบกับเนื้อหาและโฆษณาบางอย่าง ข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

 • ข้อมูลพฤติกรรมที่อ้างอิง
 • เว็บไซต์และเนื้อหาที่ดู
 • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้
 • วันที่และเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์
 • คำค้นหาที่ใช้บนเว็บไซต์
 • ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์
 • การมีส่วนร่วมกับโฆษณา

ตัวระบุทางเทคนิค

ตัวระบุทางเทคนิคอาจใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณและโดยทั่วไปจะรวมถึง:

 • คุ้กกี้
 • ตัวระบุโฆษณาบนมือถือ (Apple IDFA และ Google AAID)
 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุมานจากที่อยู่ IP เช่นข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่แม่นยำ
 • เทคโนโลยีที่ไม่ใช่คุกกี้

ข้อมูลโทรทัศน์

Lotame ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผู้ชมโทรทัศน์จากบุคคลที่สามและสร้างกลุ่มผู้ชมตามข้อมูลนั้น

รหัสลูกค้าและพันธมิตร

ลูกค้าและคู่ค้าอาจให้รหัสที่เป็นกรรมสิทธิ์แก่ Lotame ซึ่งเป็นรหัสที่ระบุลูกค้าหรือผู้บริโภคให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า รหัสลูกค้าและพันธมิตรเหล่านี้อาจสอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือคู่ค้า แต่ Lotame ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับ ID เหล่านี้ได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนหรือใช้นามแฝง

Lotame อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ระบุตัวตนโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เรียกว่าฟังก์ชันแฮช) เพื่อแปลงข้อมูลเป็นรหัส เราใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนดังกล่าวเพื่อให้บริการของเรา (รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมและความสนใจของคุณ) Lotame ยังใช้ข้อมูลนามแฝงโดยการกำหนด ID ที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้กับตัวระบุทางเทคนิค เช่น คุกกี้

Lotame จะวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมและรับ และจัดระเบียบเป็นกลุ่มผู้ใช้และผู้ชมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ภูมิศาสตร์ ความสนใจ และการกระทำออนไลน์ จากนั้นลูกค้าและพันธมิตรของเราจะใช้กลุ่มผู้ใช้และผู้ชมที่สร้างโดย Lotame พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบและส่งมอบแคมเปญโฆษณาที่กำหนดเองหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ลูกค้าสามารถรวมข้อมูลของบุคคลที่สามเข้ากับข้อมูลบุคคลที่หนึ่งของตนเองได้เมื่อใช้ SaaS ของ Lotame และบริการเทคโนโลยีการตลาด ลูกค้าและพันธมิตรของเราอาจวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้และผู้ชมที่กำหนดเอง

Lotame ใช้ข้อมูลที่รวบรวมและรับเพื่อ:

 • ระบุความสัมพันธ์ระหว่างเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์
 • ให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้
 • ระบุความสนใจของผู้ใช้กับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
 • ทดสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์บางอย่าง รวมถึงการจับคู่ข้ามอุปกรณ์
 • กำหนดความทับซ้อนในชุดข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม
 • สร้างกลุ่มผู้ชมที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
 • สร้างกลุ่มผู้ชมแบบจำลองและผลิตภัณฑ์

โดยทั่วไปแล้วลูกค้าของ Lotame จะใช้ข้อมูลบุคคลที่หนึ่งร่วมกับข้อมูลของบุคคลที่สามที่ให้บริการโดย Lotame เพื่อ:

 • นำเสนอแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมายให้กับผู้ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • แสดงเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายให้กับผู้ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์
 • สร้างผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงโมเดล

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างตามที่ลูกค้ากำหนดแล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลหลอกกับลูกค้ารายอื่นและบริษัทบุคคลที่สาม เช่น ผู้โฆษณา เอเจนซี่ เครือข่ายโฆษณาหรือการแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเราและเพื่อให้ลูกค้าและบุคคลที่สามเหล่านั้นวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้หรือปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็นทางออนไลน์ นอกจากนี้เราอาจให้การเข้าถึงข้อมูลที่เรารวบรวมแก่ผู้ให้บริการรายอื่น  ในขอบเขตที่เรามีข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่เราหรือสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น

หากบริษัทของเราถูกขาย มอบหมาย โอน ควบรวม ยื่นการป้องกันจากการล้มละลาย ขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน หรือได้รับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบริษัทอื่น ๆ ข้อมูลอาจถูกโอนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้นหรือการเปลี่ยนแปลง รวมถึงในการเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบสถานะ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันหรือเพื่อปกป้อง Lotame ลูกค้าและผู้ใช้ของเรา

ข้อมูลทางการเมือง

Lotame สร้างและแบ่งปันกลุ่มผู้ชมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเมืองสำหรับเขตอำนาจศาลนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป สำหรับรายการกลุ่มการเมืองที่เรานำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลการโฆษณาออนไลน์ของเรา  

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

Lotame ไม่รวบรวมข้อมูลหรือสร้างหรือแบ่งปันกลุ่มผู้ชมทั่วไปผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ SaaS ที่จัดประเภทโดยการริเริ่มการโฆษณาบนเครือข่าย (“NAI”) ให้เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ตามที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของ NAI)

สำหรับรายชื่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ละเอียดอ่อนที่เรานำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลของเรา คลิกที่นี่

Lotame ไม่สร้างหรือแบ่งปันกลุ่มผู้ชม EEA ที่จัดประเภทตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เด็ก

Lotame ไม่สร้างกลุ่มผู้ชมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าที่กำหนดเป้าหมายไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี Lotame อาจรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีในนามของลูกค้าของเราที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ SaaS ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยตามคำแนะนำของลูกค้าของเราเท่านั้น

Lotame ช่วยให้คุณสามารถเลือกที่จะไม่รวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการโฆษณาตามความสนใจสำหรับบริการทั้งหมดของ Lotame ซึ่งหมายความว่า Lotame และลูกค้าที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดย Lotame โดยใช้แท็กพิกเซลของ Lotame หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันจะไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจได้

หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย โปรดดูส่วนที่ 8 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคุณในการเลือกไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจ

ข้อมูลต่อไปนี้ให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจจากคุกกี้ในแอปพลิเคชันมือถือและในอุปกรณ์ต่าง ๆ โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับโฆษณาออนไลน์อีกต่อไป หมายความว่าบริษัทที่คุณเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจจะไม่ส่งโฆษณาตามความสนใจให้กับคุณบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ หลังจากเลือกที่จะเลือกไม่รับด้วยวิธีการใด ๆ ด้านล่างหากคุณใช้อุปกรณ์อื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น หรือหากคุณลบคุกกี้ของเบราว์เซอร์ คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนการเลือกไม่รับซ้ำสำหรับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์นั้น ๆ นอกจากนี้หากคุณบล็อกคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ หรือหากคุกกี้ของบุคคลที่สามถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือเลือกไม่ใช้บางอย่างข้างต้นอาจไม่ทำงาน

การเลือกไม่รับบนเบราว์เซอร์

สำหรับ Lotame เท่านั้น ในการเลือกที่จะไม่ให้ Lotame รวบรวมและใช้ข้อมูลสำหรับการโฆษณาตามความสนใจออนไลน์บนเบราว์เซอร์ของคุณ (รวมถึงเบราว์เซอร์มือถือ หากเปิดใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับเบราว์เซอร์นั้น) คุณสามารถคลิกที่นี่และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ การเลือกไม่รับของคุณจะใช้กับเบราว์เซอร์ที่คุณเลือกเท่านั้น การเลือกไม่รับบนเบราว์เซอร์ของ Lotame นั้นขึ้นอยู่กับคุกกี้ ดังนั้นหากเบราว์เซอร์ของคุณบล็อกคุกกี้หรือคุณได้ลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ คุณจะไม่มีการเลือกไม่รับอีกต่อไปและคุณอาจต้องเลือกไม่รับอีกครั้ง โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะเลือกไม่ให้ Lotame ใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการโฆษณาตามความสนใจแล้วก็ตาม Lotame อาจยังคงรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับลูกค้าต่อไป เนื่องจากลูกค้าของเราใช้คุกกี้ของตนเองซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการเลือกไม่รับบนเบราว์เซอร์ของ Lotame หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมถึงการวิเคราะห์และการวิจัย นอกจากนี้หากคุณเลือกไม่รับคุณจะยังคงได้รับโฆษณา แต่โฆษณาเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณน้อยกว่า

การโฆษณาตามความสนใจโดยทั่วไป คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้รวบรวมข้อมูลในไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับการโฆษณาตามความสนใจและวัตถุประสงค์อื่น ๆ จาก บริษัท ที่เข้าร่วมในตัวเลือกผู้บริโภคของพันธมิตรการโฆษณาดิจิทัลที่www.aboutads.info/choices และจากสมาชิกของความคิดริเริ่มการโฆษณาบนเครือข่าย (NAI) ผ่านทาง www.networkadvertising.org/choices

การเลือกไม่รับบนแอปพลิเคชันมือถือ

หากต้องการเลือกที่จะไม่ให้รวบรวมและใช้ข้อมูลสำหรับการโฆษณาตามความสนใจบนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดทราบว่าคำแนะนำในการเลือกไม่รับเฉพาะสำหรับแต่ละอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่

สำหรับอุปกรณ์ Apple: ไปที่การตั้งค่า เลือกความเป็นส่วนตัว เลือกการโฆษณา และเปิดใช้งานการตั้งค่า "จำกัดการติดตามโฆษณา"

สำหรับอุปกรณ์ Android: เปิดแอปการตั้งค่า Google เลือกโฆษณา และเปิดใช้งานการตั้งค่า "เลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจ"

หรือคุณอาจต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ TrustE และ / หรือแอปพลิเคชันมือถือ “App Choices” ของ Digital Advertising Alliance และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ Lotame รวบรวมและใช้ข้อมูลโดยเฉพาะ หรือบริษัททั้งหมดที่เสนอการเลือกไม่รับบนแอปพลิเคชันมือถือผ่านแอป TrustE หรือ AppChoices การเลือกไม่รับของคุณจะใช้กับการรวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่คุณเลือกไม่รับเท่านั้น

การเลือกไม่รับบนโทรทัศน์

Lotame ได้รับอนุญาตข้อมูลผู้ชมโทรทัศน์จากบุคคลที่สามที่นำเสนอสมาร์ททีวีและอุปกรณ์สตรีมมิ่งวิดีโอ มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่รับจากสมาร์ททีวีและอุปกรณ์สตรีมวิดีโอยอดนิยมมากมายที่นี่

การเลือกไม่รับในยุโรป

ในยุโรป คุณสามารถเลือกไม่รับผ่านการเลือกไม่รับของอุตสาหกรรมของ IAB Europe ได้ที่ www.youronlinechoices.eu

ไม่ต้องติดตาม

เมื่อคุณเรียกดูเว็บ เบราว์เซอร์ของคุณสามารถส่งคำขอไปยังเว็บไซต์เพื่อไม่ให้รวบรวมหรือติดตามข้อมูลการท่องเว็บของคุณ (“ไม่ต้องติดตาม”) ในบางเบราว์เซอร์อาจมีการเปิดคำขอสถานะนั้นไว้เป็นค่าเริ่มต้นด้วยซ้ำ ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีตีความและใช้สัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ต่าง ๆ ผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการข้อมูล หรือบริษัทเทคโนโลยีโฆษณาที่ทำงานร่วมกับ Lotame หรือใช้เทคโนโลยีอาจร้องขอให้เราตีความสัญญาณแตกต่างกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ไม่ต้องติดตาม" โปรดไปที่ http://www.allaboutdnt.com

Lotame มีความรับผิดชอบบางประการในฐานะทั้งผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (“GDPR”) ของสหภาพยุโรป เราได้ทำงานร่วมกันกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อจัดการกับความรับผิดชอบเหล่านี้และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการของเราเพื่อจัดการกับ GDPR เราได้ทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อรองรับ GDPR และจะดำเนินการต่อไปตามหลักการของ “ความเป็นส่วนตัวโดยการออกแบบ” สำหรับภาพรวมคร่าว ๆ ของความมุ่งมั่นของ Lotame ในการปฏิบัติตาม GDPR โปรดคลิกที่นี่

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

Lotame เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกา และเราถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการ สหรัฐอเมริกาอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับประเทศที่คุณให้ข้อมูลในตอนแรก เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา เราจะปกป้องข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

Lotame ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ และกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ (“หลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกาตามลำดับโดยอาศัยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Lotame ได้ให้การรับรองกับกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดของนโยบายนี้และหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับ

ความมุ่งมั่นของ Lotame ต่อหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในทุกประเทศในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งประกอบด้วยสหภาพยุโรป (ปัจจุบันรวมถึงสหราชอาณาจักร) ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ (รวมเรียกว่า “ชาว EEA”) เช่นเดียวกับผู้อยู่อาศัยในสวิตเซอร์แลนด์ทุกคน

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และดูใบรับรองของ Lotame โปรดไปที่https://www.privacyshield.gov/list

ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Lotame อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและอำนาจการบังคับใช้ของคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกา

Lotame อาจต้องรับผิดในบางสถานการณ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ละเมิดหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ตามคำร้องขอของลูกค้าและคู่ค้า Lotame อาจตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป

ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการเรียกร้องที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการที่ระบุไว้ที่นี่ (โปรดดู https://www.privacyshield.gov/welcome ตามที่อธิบายไว้ในภาคผนวก I การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ)

การขอการเข้าถึงเรื่อง

ชาว EEA มีสิทธิ์ขอข้อมูลบางอย่างจาก Lotame รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการถามว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ Lotame เก็บรวบรวมจาก EEA และสิทธิ์ในการขอให้ Lotame แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

ชาว EEA ควรไปที่ตัวจัดการความเป็นส่วนตัวของ Lotame ซึ่งให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับวิธีที่ Lotame ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลของตนและแสดงข้อมูลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ดูตัวจัดการความเป็นส่วนตัวของ Lotame ตลอดจนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ผ่านเทคโนโลยีข้ามอุปกรณ์ของ Lotame เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวจัดการความเป็นส่วนตัวของ Lotame จะแสดงกลุ่มผู้ชมที่แสดงความสนใจ พฤติกรรม และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เฉพาะนี้ตลอดจนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ คุณจะเห็นส่วนต่าง ๆ แสดงขึ้นเมื่อดูตัวจัดการความเป็นส่วนตัวจากเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Lotame ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับข้อเสนอบริการอื่น ๆ ชาว EEA ควรติดต่อ Lotame ทางอีเมลที่: privacy@lotame.com หรือทางไปรษณีย์ที่ 8850 Stanford Blvd, Suite 4000, Columbia, MD 21045, ถึง: Legal Department Lotame ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทั่วไปและรองประธานฝ่ายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Lotame เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน GDPR เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราจะทำงานร่วมกับทีมงาน Lotame หลายหน่วยงานเพื่อตอบคำถามทั้งหมดภายในสามสิบวันหลังจากได้รับ

Lotame จะตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั้งหมดโดยสุจริต แต่อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ หากคำขอของคุณต้องการให้ Lotame เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลที่สามหรือกำหนดภาระหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม

Lotame อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานราชการ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

Lotame ยังคงส่งข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของชาว EEA ไปยังกลไกการระงับข้อพิพาทที่เป็นอิสระซึ่งบริหารงานโดย ANA หากคุณไม่ได้รับการรับทราบข้อร้องเรียนของคุณอย่างทันท่วงที หรือหาก Lotame ไม่ตอบข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นที่พอใจ คุณสามารถติดต่อ ANA เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่:

สายด่วนการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว:
ANA Privacy Shield

ANA
Attn: Privacy Shield
225 Reinekers Lane, Suite 325, Alexandria, VA 22314
https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/

ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขข้อยุติที่น่าพอใจผ่าน ANA ได้ Lotame จะร่วมมือกับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศสมาชิก EEA และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนที่มีอยู่

If you are a California resident, California law, including the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) and California Civil Code section 1798.83, provides you with additional rights regarding our collection, disclosure and, if applicable, sale of your personal information.

Collection of Personal Information

Categories of Personal Information Collected (corresponds to categories listed in CCPA §1798.140(o)(1))

Lotame has collected the following categories of Personal Information in the preceding 12 months as a ‘service provider’ on behalf of its SaaS clients and as a ‘business’ from entities from which Lotame licenses Personal Information:Category A: Identifiers Unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address
Category F: Internet or other electronic network activity information Interaction with our client’s or licensee’s web sites, applications, or advertisements
Category G: Geolocation data Approximate physical location (derived from an Internet Protocol address)
Category K: Inferences Consumer preferences, characteristics, behaviors

Personal Information Sources

See Part 2: What Information We Collect & How We Collect It, listing the sources of Personal Information.

Purposes for Which Personal Information is Collected

See Part 3: How We Use Your Information, setting forth the purposes for which Lotame uses Personal Information.

Categories of Third Parties with whom Personal Information is Shared

See Part 4: How We Share Your Information, setting forth the categories of third parties with whom Lotame may share Personal Information. For Lotame’s SaaS clients, Lotame will only share Personal Information collected on behalf of that client with third parties requested by the client.

Disclosure or Sale of Personal Information

Categories of Personal Information Disclosed or Sold (corresponds to categories listed in CCPA §1798.140(o)(1))

In the preceding 12 months, Lotame has disclosed the following categories of Personal Information for performing services on behalf of a client as their service provider and sold the following categories of Personal Information for conducting analytics or use in interest-based advertising or other marketing purposes for:

Category A: Identifiers

Category F: Internet or other electronic network activity information

Category G: Geolocation data

Category K: Inferences

Sale of Personal Information of Minors Under 16 Years of Age

Lotame does not knowingly sell Personal Information of minors under 16 years of age (“Minors”). Lotame contractually prohibits business that license data to us from transmitting to Lotame Personal Information of Minors and have procedures in place to ensure compliance with this requirement.

Your Consumer Rights Under the CCPA

Under CCPA, you may have the following consumer rights. Please note that these rights are not absolute and in certain cases are subject to conditions or limitations as specified in the CCPA:

Right to Know

You have the right to request, at no charge, that we disclose to you the categories and specific pieces of Personal Information Lotame has collected about you in the prior 12 months, including:

 • categories of Personal Information collected about you;
 • categories of sources from which we collected your Personal Information;
 • business and/or commercial purposes for collecting and disclosing your Personal Information;
 • categories of third parties to/with whom your Personal Information has been disclosed/shared, including for a business purpose; and
 • the specific pieces of Personal Information collected about you.

You have the right to obtain the above information, in a portable and (if technically feasible) readily usable format.

Right of Deletion

You have the right to request the deletion of your Personal Information we have collected about you. This right may be subject to certain conditions and limitations under CCPA.

Right to Opt-Out of Sale

You have the right to opt-out of sale of your Personal Information we have collected about you.

Right to be Free from Discrimination

You may exercise all of the above rights at any time and Lotame will not unlawfully discriminate against you for exercising your rights under CCPA.

Submitting a Request to Exercise Your Rights

You may exercise any of your rights as set out above, by submitting a request as set forth below. You may be required to provide additional information to verify your identity and request before further action is taken. Please note that when submitting the following requests, Lotame is only able to apply your request to Personal Information that we use in our Data Products and Services, where we act as a business. For our clients where Lotame acts as a service provider, Lotame will inform our client of your request.

Exercising Your Right to Know, to Delete, and to Opt-Out of Sale

You may exercise any of your rights as set out above by:

 • calling 1-833-269-2618 and following the instructions provided
 • by submitting a request using our Privacy Manager.

You may also exercise your right to opt-out of sale by clicking the following link:

DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION

Lotame verifies your request based upon the browser you are using to access the Privacy Manager or, if providing an IDFA/GAID of your device, by requesting an attestation.

Appointing an Authorized Agent to Submit a Request on Your Behalf

You may use an authorized agent to submit a request to know or delete on your behalf. If you authorize an agent to make a request for you, the agent will be required to provide Lotame with written proof of your authorization and verification of your identity.

RECORDS (updated monthly)

  Responded
Request Type Received In Whole In Part Denied Median Days to Respond
Know 0 0 0 0 N/A
Delete 0 0 0 0 N/A
Opt-Out of Sale 0 0 0 0 N/A

การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ

Lotame ได้ดำเนินการ (และกำหนดให้ผู้ประมวลผลย่อยหรือผู้รับเหมาช่วงดำเนินการรักษา) มาตรการทางกายภาพ การบริหาร และทางเทคนิคที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ Lotame รวบรวมหรือรับที่เกี่ยวข้องกับบริการจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล หรือการแก้ไข อย่างไรก็ตามไม่มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยหรือโปรโตคอลใดที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมหรือจัดเก็บ ตามนโยบายภายใน Lotame จะประเมินและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทั้งหมดทันที

การเก็บรักษาข้อมูล

โดยทั่วไป Lotame จะเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เรารวบรวมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามความสนใจเป็นเวลานานถึงสิบสามเดือนนับจากวันที่รวบรวม ในบางกรณีที่ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการขอระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น Lotame จะเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานของลูกค้าเป็นเวลาถึงสิบแปดเดือน

Lotame จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้เป็นระยะเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเทคนิคและการพัฒนาทางธุรกิจ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะแจ้งให้ทราบโดยการโพสต์นโยบายใหม่ที่นี่ เปลี่ยนวันที่ที่ด้านบน และระบุในหน้าแรกของเราว่านโยบายนี้ได้รับการอัปเดตแล้ว

หากต้องการติดต่อเราหากมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@lotame.com หรือเขียนถึงเราที่ Lotame Solutions, Inc., 8850 Stanford Blvd., Suite 4000, Columbia, Maryland, 21045, ถึง: Legal Department

คุกกี้: คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์เฉพาะ คุกกี้ใช้เพื่อจัดเก็บและรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์หนึ่ง ๆ

แท็กพิกเซล: พิกเซลแท็กคือรูปภาพหรือบล็อกโค้ดที่มองไม่เห็นซึ่งอนุญาตให้เจ้าของเว็บไซต์หรือบุคคลที่สาม “วาง” คุกกี้และรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์หนึ่ง ๆ

ที่อยู่ IP: ที่อยู่ IP คือชุดของตัวเลขที่สามารถใช้เพื่อระบุอุปกรณ์เฉพาะบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ IP แสดงตำแหน่งทั่วไปของอุปกรณ์ แต่ไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะ

ตัวระบุโฆษณา: ตัวระบุโฆษณาคือหมายเลขประจำตัวเฉพาะที่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์กำหนดให้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ IDFA คือตัวระบุโฆษณาสำหรับอุปกรณ์ Apple และ AAID คือตัวระบุโฆษณาสำหรับอุปกรณ์ Android ตัวระบุโฆษณาใช้เพื่อระบุอุปกรณ์และรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ที่อยู่อีเมลที่ถูกแฮช: ที่อยู่อีเมลที่ถูกแฮชคือที่อยู่อีเมลที่ถูกเปลี่ยนเป็นสตริงของตัวเลขและตัวอักษรซึ่งไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังที่อยู่อีเมลได้ มีรูปแบบการแฮชหลายรูปแบบ แต่ตัวอย่างเช่น john@lotame.com เมื่อถูกแฮชอาจมีลักษณะเช่นนี้: b5b2fc6f4cef

เทคโนโลยีที่ไม่ใช่คุกกี้: เทคโนโลยีที่ไม่ใช้คุกกี้เป็นวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากเบราว์เซอร์ในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์

TRUSTe